Giỏ hàng

"4575" \\ Summer 2021

4575 - VIỆT NAM BẤT BẠI

"Nếu một lần nữa được chọn nơi sinh ra, xin vẫn được là người con nước Việt."

🇻🇳 27 sự kiện, 27 cột mốc của mồ hôi, máu và nước mắt cha ông đã đổ, để giành lại tự do trọn vẹn cho đất nước, chúng con xin cám ơn, từ tận đáy lòng.

🇻🇳 Sự hy sinh và hiến dâng trọn vẹn cho Tổ Quốc, cho lá cờ của dân tộc được kiêu hãnh bay giữa trời đất Việt Nam, chúng ta QUYẾT KHÔNG QUÊN.

Sở hữu sản phẩm tại: https://grimmdc.com/products/ao-thun-4575-den

---

Designer: Michael Angle

Photographer: kaganagi

Project leader: Phan Thanh Duy

Một thiết kế mang trên mình những sự kiện lịch sử, gánh vác mong muốn to lớn:

Quốc kỳ Việt Nam vĩnh viễn kiêu hùng bay giữa đất trời.

Dù đó là Điện Biên Phủ máu nhuộm màu áo, hay Quảng Trị 81 ngày đêm thề quyết thủ.

Chỉ cần một ngày lá cờ thiêng liêng của dân tộc vẫn tung bay, ngày đó niềm tự hào của chúng ta vẫn sẽ rực cháy.

Xin cám ơn, vì cho tôi may mắn được sinh ra giữa dải đất chữ S này.

Mùa thu ngày 02 tháng 09 năm 1945.

Tuyên Ngôn Độc Lập.

Mùa xuân ngày 30 tháng 04 năm 1975.

Đất nước thống nhất. Trọn vẹn.

Năm tháng vô tình, rồi nhiều thế hệ sẽ sinh ra, và bước tiếp trên con đường lịch sử.

Nhưng hôm nay, hãy cùng chúng tôi ghi lại những dấu ấn hào hùng này, để chúng ta - những người con của nước VIỆT, sẽ nhớ mãi.