Giỏ hàng

"Hậu duệ Nguyễn Tộc - The Nguyen descendant" \\ Spring 2020

Hậu duệ Nguyễn tộc - The Nguyen descendant

Nguyễn là tộc họ lớn nhất Việt Nam, nguồn gốc xa xưa, có thể nói là từ những ngày đầu Đại Việt lập quốc.

Suốt chiều dài lịch sử, dù lúc thái bình hay cảnh nguy nan, hàng ngàn hàng vạn nhân tài mang dòng máu Nguyễn đã xuất hiện, dùng sức & trí của mình để gìn giữ và phát triển giang sơn đất nước đến ngày hôm nay.

Sở hữu sản phẩm tại: https://grimmdc.com/search?type=product&q=dong%20toc

Grimm DC tự hào được tạo ra Hậu duệ Nguyễn tộc, một chiếc áo mang trên mình tên của những tổ tiên kiêu hãnh nhất:

Tản Viên Sơn Thánh

Hoàng Hậu Cồ Quốc, thánh tổ nghề may

Nguyễn Thời Trung, ông tổ nghề da giày

Nguyễn Kim Lâu, ông tổ nghề chạm bạc

Nguyễn Kim, ông tổ nghề khảm trai

Nguyễn Công Nghệ, ông tổ nghề mộc

Nguyễn Hội, ông tổ nghề muối

Nam Phương Hoàng Hậu

Nguyễn Trãi | Hàn Thuyên | Nguyễn Du | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Nguyễn Đình Chiểu | Nguyễn Khuyến | Nguyễn Văn Cao | Nguyễn Hữu Cảnh | Nguyễn Tri Phương

Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ

Như ngày xưa, Chế Lan Viên từng viết:

Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc

Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn

Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc

Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng.

Để ngày nay, những người con của dòng tộc tiếp tục làm nên những điều kì diệu, viết nên những điều phi thường trên trang sử đất Việt.