Giỏ hàng

"Urban Jungle pants - quần Rừng Thành Thị" \\ Fall 2019

Urban Jungle pants a.k.a. quần Rừng Thành Thị

Là thế hệ quần công năng thứ hai, thừa hưởng tất cả đặc tính kỹ thuật của quần Iron Flame cùng những cải tiến đáng giá. 
 
Concept: một chiếc quần dành cho sự chằng chịt, phức tạp và đan xen của những đại đô thị mà chúng tôi ví như những khu rừng rậm rộng lớn. Dự án này đánh dấu lần đầu hợp tác hình ảnh với Biti's Hunter, với những shoot hình thật khác biệt về một "khu rừng" Sài Gòn...từ trên cao.
 
Gồm 2 bộ hình tại hai địa điểm khác nhau.
Model: Nguyễn Minh Nhật (fb.com/bin.b.bongbong)
Photographer: kaganagi
 
Photoshoot 1

/-/

Photoshoot 2