Giỏ hàng

Da rizzle & WYGD - cảm hứng từ văn hoá đường phố

Đường phố mê hoặc chúng tôi, không phải bởi sự hào nhoáng của những buổi party thâu đêm suốt sáng, hay cái ngạo mạn ngông cuồng hay bị hiểu nhầm là…chất chơi.


Linh hồn của văn hoá đường phố, với tôi là giá trị thật /Da rizzle a.k.a. The real/: dám sống với chính con người mình, dám tới cùng với mơ ước, dám đi, dám thất bại, dám can đảm đương đầu.

Và chính những đứa trẻ lớn lên từ nơi đó /Born in the streets. Raised by the heat - Sinh ra từ đường phố. Lớn lên bằng sự gai góc/ mới là chủ nhân thật sự của nền văn hoá này.

So, WYGD /What you gonna do? - Mày sẽ làm gì?/

Cop or drop?